Adwokat Sławomir Wojciulewicz

tel. +48 600 923 113

Absolwent Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu...

Dowiedz się więcej...

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2008 – 2010 zajmował stanowisko Asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu X Wydziale Gospodarczym. W ramach wykonywanych czynności brał bezpośredni udział w prowadzeniu i rozstrzyganiu sporów sądowych z zakresu prawa kontraktowego, prawa budowlanego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

W czasie odbywania Aplikacji adwokackiej zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi we Wrocławiu. Do jego zadań należała obsługa przedsiębiorców, negocjacje przedsądowe, reprezentacja klientów w sądach cywilnych, karnych i rodzinnych na terenie całego kraju.

Równolegle ze zdobywanym doświadczeniem zawodowym poszerzał wiedzę akademicką. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Mediacji w Biznesie organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Odbył również kurs „Podatki dochodowe i obrotowe w praktyce” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Wpisany jest w bazie kandydatów Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Swoje preferencje zawodowe skupia wokół zagadnień szeroko rozumianego prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa spółek i nieruchomości.

Prywatnie pasjonuje go wspinaczka górska oraz muzyka alternatywna.

Strzałka w górę Strzałka w dół
Adwokat Radosław Mieszkalski

tel. +48 668 673 842

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu...

Dowiedz się więcej...

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Opolu.

Doświadczenia zawodowego nabierał we współpracy z wrocławskimi kancelariami adwokackimi. Do zakresu jego obowiązków należała obsługa klientów indywidulanych oraz przedsiębiorców, w tym reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Występował w charakterze pełnomocnika przed Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa odszkodowań skutecznie prowadząc postępowania sądowe (w tym dot. problematyki błędu medycznego).

W procesach karnych występuje w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na terenie całego kraju. Pełnił funkcję kuratora procesowego.

Reprezentował strony w postępowaniach dot. błędu medycznego przed Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu.

W latach 2013-2014 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Przedmiot zainteresowań prawnych oscyluje wokół problematyki prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń oraz karnoprawnych elementów prawa sportowego.

Prywatne fascynacje to sport, teologia, teatr alternatywny oraz muzyka.

Strzałka w górę Strzałka w dół
Adwokat Sławomir Wojciulewicz

tel. +48 600 923 113

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2008 – 2010 zajmował stanowisko Asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu X Wydziale Gospodarczym. W ramach wykonywanych czynności brał bezpośredni udział w prowadzeniu i rozstrzyganiu sporów sądowych z zakresu prawa kontraktowego, prawa budowlanego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

W czasie odbywania Aplikacji adwokackiej zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi we Wrocławiu. Do jego zadań należała obsługa przedsiębiorców, negocjacje przedsądowe, reprezentacja klientów w sądach cywilnych, karnych i rodzinnych na terenie całego kraju.

Równolegle ze zdobywanym doświadczeniem zawodowym poszerzał wiedzę akademicką. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Mediacji w Biznesie organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Odbył również kurs „Podatki dochodowe i obrotowe w praktyce” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Wpisany jest w bazie kandydatów Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Swoje preferencje zawodowe skupia wokół zagadnień szeroko rozumianego prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa spółek i nieruchomości.

Prywatnie pasjonuje go wspinaczka górska oraz muzyka alternatywna.

Strzałka w górę Strzałka w dół
Aplikant adwokacki Jakub Paluch

tel. +48 609 844 114

Absolwent Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Przez blisko 10 lat na rynku Inteligentnych Technologii współtworzył wiele firm i projektów. Odpowiadał za komunikację pomiędzy pracownikami firm, akcje promocyjne i marketingowe, kontakt z grupami docelowymi produktów, negocjacje, sprzedaż, tworzył marki od podstaw. Niejednokrotnie odpowiadał za świadczenia i kontakty z wybranymi partnerami firm.

Jest również Trenerem i Coach’em biznesu w firmie Akademia Rozwoju Umiejętności. Prowadzi szkolenia zwiększające umiejętności sprzedażowe, negocjacyjne pracowników działów handlowych oraz windykację należności. Wykonując zadania w ramach Kancelarii Adwokackiej Kadron wykorzystuje bogatą wiedzę zdobytą podczas wieloletniej pracy związanej ze sprzedażą i promocją różnych produktów oraz usług. Zasila zespół coachingowy przygotowujący negocjatorów do powierzonych im zadań.

W swojej pracy wykorzystuje techniki oparte na Analizie Transakcyjnej i Programowaniu Neurolingwistycznym. Łączy wiele szkół i metod budowania wzajemnej komunikacji.

Jako negocjator i prawnik rozumie potrzeby klientów biznesowych - odkryć potrzeby a następnie zrealizować określony cel. Dodatkowo tworzy systemy naprawcze dla przedsiębiorców, które popadły w długi i borykają się z realnymi problemami ze stabilnością finansową. Swoje pomysły i rozwiązania opisuje w licznych publikacjach.

W Kancelarii Adwokackiej Kadron odpowiada za sprawy podatkowe, windykacje należności i codzienną obsługę przedsiębiorców. W sprawach ludzkich relacji stawia na mediacje i próby bezkonfliktowego rozwiązywania sporów - również w sprawach rodzinnych. Stara się zakończyć sprawy zza stołu negocjacyjnego. Poszukuje mądrych porozumień, oddziela ludzi od problemu buduje relacje.

Jakub Paluch jest mocno zaangażowany w walkę o prawa człowieka i podstawowe wolności obywatela w mechanizmach sprawowania władzy. W postępowaniach karnych występuje jako obrońca.

Strzałka w górę Strzałka w dół
Adwokat Radosław Mieszkalski

tel. +48 668 673 842

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Obecnie Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Opolu.

Doświadczenia zawodowego nabierał we współpracy z wrocławskimi kancelariami adwokackimi. Do zakresu jego obowiązków należała obsługa klientów indywidulanych oraz przedsiębiorców, w tym reprezentacja w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Występował w charakterze pełnomocnika przed Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa odszkodowań skutecznie prowadząc postępowania sądowe (w tym dot. problematyki błędu medycznego).

W procesach karnych występuje w charakterze obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na terenie całego kraju. Pełnił funkcję kuratora procesowego.

Reprezentował strony w postępowaniach dot. błędu medycznego przed Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu.

W latach 2013-2014 członek Komisji Dyscyplinarnej przy Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

Przedmiot zainteresowań prawnych oscyluje wokół problematyki prawa karnego, w szczególności prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń oraz karnoprawnych elementów prawa sportowego.

Prywatne fascynacje to sport, teologia, teatr alternatywny oraz muzyka.

Strzałka w górę Strzałka w dół

Wojciulewicz Mieszkalski (Kadron) to wrocławska Kancelaria Adwokacka, która powstała z chęci niesienia profesjonalnej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.

Obszarem naszych kluczowych działań jest m.in. reprezentacja w sprawach sądowych, przed organami ścigania i administracji publicznej, doradztwo biznesowe oraz negocjacje. Wachlarz świadczonych usług jest szeroki i dopasowany do potrzeb Klientów kancelarii. Dzięki temu, w profesjonalny sposób pełnimy rolę partnerów i przewodników w otaczającej nas rzeczywistości prawnej. Wypełniając swoje obowiązki gorliwie i sumiennie niemal każdego dnia bierzemy aktywny udział w ochronie i obronie praw obywateli oraz podmiotów gospodarczych. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu właściwych decyzji. Naszym celem jest poszukiwanie w danych warunkach najlepszych rozwiązań.

W ramach świadczonych usług kwestię pierwszorzędną stanowi poznanie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań Klienta. To one są wyznacznikiem działań, które podejmiemy. Dlatego w relacjach cenimy otwartą i klarowną komunikację. Dzięki niej, nasza współpraca staje się transparentna i komfortowa. Państwo wiecie o kierunkach i postępach naszej pracy, a my możemy sprawnie realizować wspólnie ustalone założenia.

Jako Adwokaci szczególny nacisk kładziemy na zachowanie w tajemnicy powierzanych nam informacji, gdyż bez tego nasz zawód straciłby sens. Równie ważne są dla nas kwestie etyki zawodowej, a zaufanie i szacunek do drugiego człowieka to wartości, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w codziennym życiu.

Obserwujemy, analizujemy i wyciągamy wnioski. Tradycję etosu Adwokata łączymy z nowoczesnym sposobem prowadzenia przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem zachowanie niezależności jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

Codziennie funkcjonujemy z innymi ludźmi w ramach wypełnianych ról społecznych. Tworzymy połączenia rodzinne, sąsiedzkie, pracownicze, biznesowe itp. Ludzie często współistnieją wymagając od innych, aby realizowali ich wyobrażenia i oczekiwania. Kwestie merytoryczne splątują się z psychologicznymi. Czasami te kontakty zmieniają  się we wzajemne konflikty, a powrót do poprawnych relacji jest niezwykle skomplikowany.

Ludzie na przeróżne sposoby podejmują próby narzucenia swojej woli drugiemu człowiekowi. Starają się zdominować go za pomocą przemocy, gróźb lub manipulacji. Z drugiej strony niektórzy po prostu akceptują wygraną przeciwnika lub nie robią nic, licząc na samoistne wygaśnięcie konfliktu lub niewygodnej dla nich sytuacji - tym samym odmawiają negocjacji.

Za pomocą negocjacji można poszukiwać rozwiązania problemów. To dysonans pomiędzy dążeniem do osiągnięcia własnego stanowiska, a zrozumieniem wzajemnych interesów. Cokolwiek powiesz drugiemu człowiekowi powinieneś być przygotowany na to, że prawie zawsze zostaniesz opacznie zrozumiany.

Negocjacje to dwustronny mechanizm komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy niektóre interesy zaangażowanych stron są sporne lub takimi początkowo się wydają. Nie jest to ani walka, w której ktokolwiek ma odnieść zwycięstwo, ani towarzyskie spotkanie, podczas którego wymienia się zaledwie poglądy. To trudny i rozbudowany proces podejmowania wielu decyzji: zadawania odpowiednich pytań, odkrywania potrzeb i interesów, a następnie ich opisania i zastosowania w konkretnej sytuacji negocjacyjnej.

Nie istnieje jeden poprawny i skuteczny sposób prowadzenia negocjacji. Rozumiemy je jako proces zmierzający do osiągnięcia wspólnego porozumienia, a więc konkretnego rozwiązania. Jako zawodowi negocjatorzy wiemy, że spory wokół stanowisk nie dają mądrych porozumień. Są najczęściej nieefektywne i narażają wzajemne stosunki. Drogą są negocjacje skupione dookoła problemów.

Podczas negocjacji wiemy, że im bardziej starasz się przekonać drugą stronę do zmiany stanowiska, które zajęła na początku rozmów, tym trudniej jest to stanowisko zmienić. Ego rozmówcy identyfikuje się z pozycją negocjacyjną. Ludzie mają tendencję do widzenia tego, co chcą widzieć. Wiemy jak zmienić tę grę. W rzeczywistości bardzo często to właśnie sposób myślenia drugiej strony stanowi problem. Konflikt jednak nie tkwi w obiektywnej rzeczywistości, lecz w umysłach ludzi. To wyobrażona nadzieja prowadzi do wojny.

Kadron Kancelaria Adwokacka dąży do tego, aby osiągnąć porozumienie zgodne z interesami wszystkich uczestniczących stron. Wyznajemy zasadę, że należy być „twardymi” do problemu ale „miękkimi” wobec ludzi, z którymi rozmawiamy. Większość negocjacji to fragment trwalszych wzajemnych stosunków, w których istotne jest, aby sposób prowadzenia negocjacji ułatwiał raczej niż utrudniał współpracę w przyszłości. Tak naprawdę w przypadku wieloletnich relacji partnerów w interesach, klientów, członków rodziny, współpracowników, urzędników to właśnie stosunki wzajemne są najważniejsze. Dobra do podziału są nieograniczone.

Prawdziwe interesy są owocem maleńkich osobistych interakcji, dzięki którym prezentujemy sobie nawzajem, kim jesteśmy i w co wierzymy, owocem chwil szczerości, rodzących pozytywne uczucia i budujących zaufanie oraz lojalność - to zawsze jest cel zespołu Kadron.

Dzisiejsze odzyskiwanie należności często opiera się na nieodpowiednim ustaleniu hierarchii płatności oraz dyscypliny w komunikacji z dłużnikami. Windykowanie należności to nie tylko „twarda” egzekucja komornicza wynikająca z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Rozumiemy, że taki sposób egzekwowania należności to ostateczność.

Celem naszych działań jest odzyskanie pieniędzy od klienta w terminie z zachowaniem dobrych relacji. Kadron Kancelaria Adwokacka proponuje stworzenie indywidualnego systemu zabezpieczeń, który ochroni przed powstawaniem i narastaniem ewentualnych zaległości finansowych.

Naszym zdaniem windykacja należności rozpoczyna się już na etapie sprzedaży tj. przy zawieraniu umów handlowych. Następnie istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu aktywnego monitoringu płatności czy podjęcie wyprzedzających negocjacji.

Celem jest niedopuszczenie do przekroczenia terminów płatności, reagując w odpowiedni sposób na obiekcje i wymówki używane przez dłużników. Najskuteczniejsza windykacja możliwa jest wtedy, gdy działania prowadzone są w dookoła terminu płatności tj. niewielkiego przeterminowania zobowiązań.

Niestety najczęściej jednak wierzyciele rozpoczynają próby odzyskania należnych im pieniędzy zbyt późno. Wtedy sprawa musi zostać skierowana do właściwego sądu a na późniejszym etapie do komornika.

Kadron zapewnia pomoc w toku postępowania sądowego i podczas egzekucji komorniczej. Gdy dłużnikiem okaże się oszust lub fraud podejmujemy walkę prowadząc sprawy karne, aby w efekcie doprowadzić do naprawienia wyrządzonej szkody.

Doświadczenie zdobyte podczas windykacji sprawia, że możemy stać się strażnikami Twojego bezpieczeństwa biznesowego. Reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników. Dla zadłużonych przedsiębiorstw tworzymy systemy naprawcze. Projektujemy rozwiązania, które pomagają w restrukturyzacji zadłużenia.

Kadron Kancelaria Adwokacka przeciwdziała powstawaniu konfliktów, które bezpowrotnie niweczą relacje biznesowe pomiędzy stronami. Zawsze poszukujemy mądrych porozumień.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj znajduje się w fazie głębokiej modernizacji. Polska przy udziale środków zagranicznych stała się jednym z największych placów budowy w Europie. Przeprowadzanych jest wiele procesów inwestycyjnych związanych z budową lub rozbudową autostrad, dróg krajowych i lokalnych, modernizacją nadbrzeży, przebudową wałów przeciwpowodziowych, modernizacją dworców i linii kolejowych rozbudową portów lotniczych oraz modernizacją energetyki.

Część z nas staje się bezpośrednim uczestnikiem procesu inwestycji, zwłaszcza na etapie jej przygotowywania. Dla potrzeb inwestycji Skarb Państwa dokonuje nabycia praw do nieruchomości osób trzecich, czyli tak zwanego Wywłaszczenia. Najpierw organ administracji publicznej wydaje decyzję wywłaszczeniową. W drugim etapie wydawana jest decyzja ustalająca wysokość odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom wywłaszczonym przysługuje odszkodowanie za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości.

Zanim dojdzie do wypłaty odszkodowania, organ dokonujący wywłaszczenia powinien spełnić szereg obowiązków względem wywłaszczanego. Te wszystkie kwestie mają niezwykle istotne znaczenie dla ustalenia nie tylko właściwej wysokości odszkodowania, ale i innych okoliczności związanych z procesem wywłaszczenia.

W pierwszej kolejności organ ma obowiązek przeprowadzić próbę ustalenia wysokości odszkodowania w trybie rokowań czyli tzw. negocjacji. Następnie powinien stworzyć obywatelowi możliwość dobrowolnego wydania nieruchomości i powiększyć odszkodowanie za wywłaszczenie o dodatkowe 5 %. Ponadto w decyzji o wywłaszczeniu organ winien ustanowić niezbędne służebności oraz ustalić obowiązek budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu, wystąpieniu szkody lub niedogodnościom, jakie mogą powstać dla użytkowników nieruchomości sąsiednich wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że podstawą do uzyskania wysokiego odszkodowania jest analiza dokonanych przez organ czynności, w tym weryfikacja przygotowanego przezeń operatu szacunkowego. Następnie istotna jest odpowiednia komunikacja z organem administracji publicznej lub od razu wystąpienie na drogę postępowania sądowo administracyjnego, w celu ochrony swoich praw. Obserwujemy, że w procesach wywłaszczeniowych organy dopuszczają się szeregu nieprawidłowości skutkujących wydawaniem wadliwych decyzji wywłaszczeniowych oraz decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

W sprawach wywłaszczeniowych współpracujemy z doświadczonymi rzeczoznawcami. W wielu przypadkach potrafimy skutecznie podważyć przygotowane przez organ operaty szacunkowe i otwieramy drogę do sporządzenia nowego operatu uwzględniającego wyższe odszkodowanie.

Wywłaszczenie nieruchomości ingeruje w sferę prawną beneficjentów funduszy unijnych i grozi utratą lub zwrotem otrzymanego dofinansowania. Niewykorzystana kwota dofinansowania powinna powiększać odszkodowanie za wywłaszczenie, co nie jest praktyką urzędów. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje powiększenia kwoty odszkodowania o utracone dofinansowanie. W takich sytuacjach praktykujemy alternatywne rozwiązania prawne, które pozwalają na pełne pokrycie powstałej szkody.

Strzałka w górę
Strzałka w dół

Korespondencja

Kadron Kancelaria Adwokacka
Sławomir Wojciulewicz
54-203 Wrocław, ul. Legnicka 55d/1

kancelaria@kadron.eu

Świadczymy usługi prawne na terenie całego kraju.

Zespół - Kim jesteśmy

Dane rejestrowe i bankowe

NIP 898 202 17 39
Regon: 022 319 032
Deutsche Bank O/Wrocław
89 1910 1048 2413 0816 7369 0001

Media

Szczegóły dojazdu

Kadron mieści się w budynku Legnicka Park Popowice obok biurowca Quatro Forum.

Parking płatny w biurowcu Quatro Forum lub darmowy po drugiej stronie ulicy Legnickiej.